מרכז המשאבים להיסטוריה יהודית פועל במרץ להעלות לרשת האינטרנט קונטרסים של מרכז דינור אשר אזלו מהמלאי. הקונטרסים עוברים סריקה ושמורים כקבצי PDF. על מנת לעיין בקונטרסים יש צורך בתוכנה לעיון בקבצי PDF. אנחנו ממליצים על התוכנה של ADOBE המופצת חינם. להורדת התוכנה הקלק כאן!

סדרה א'

 

bullet

CHASSIDIANA   .8 [כתבי התנגדות על כת החסידים]  ערך שמעון דובנוב (כל החוברת בקובץ אחד - 6 mb)

bullet

שער + מבוא (שער עד עמ' 5,  2.3 MB)

bullet

חלק א' (עמ' 6 עד עמ' 28,   2 MB)

bullet

חלק ב' (עמ' 29 עד סוף,  1.5 MB)

מרכז דינור לחקר תולדות ישראל
האוניברסיטה העברית
בנין רבין
הר הצופים, ירושלים 91905

לקונטרסים למרכז המשאבים להיסטוריה יהודית מדעי הרוח האוניברסיטה

Last update: 12/05/14
Copyright , 2014, Dinur Center and The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.